1

Старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Сухецька перебувала у Норвегії в межах програми академічної мобільності за підтримки Еразмус+.

Упродовж тижня академічної мобільності у HOGSKOLEN I INNLANDET Оксаною Валеріївною було успішно проведено ряд заходів зі здобувачами освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» усіх курсів за спеціальностями: 0114 Teacher training with subject specialization та 0215 Music and Performing arts, а саме: лекцію «Choir from the beginning until now», воркшопи «Warm up+Rehearsal of new Rutter’s song» із загальним хором (понад 60 учасників); «Vocal Technique»; «Rutter-Gloria» (робота упродовж трьох днів з жіночими голосами над усіма (3-ма) номерами меси), «Warm up+Choral music from Ukraine» (вивчення української народної пісні в обробці Миколи Леонтовича «Пливе човен» та знайомство з символікою води в народнопісенній творчості).

Детальніше на сайті

Оксана Валеріївна здійснила візити у школи регіону Гамар, а саме: Prestrud Skole – одна з кращих у регіоні (школа, на базі якої студенти HOGSKOLEN I INNLANDET здійснюють практичну підготовку) та Ingeberg Skole (для ознайомлення зі структурою та порівняння матеріального забезпечення з Prestrud Skole).

Пані Оксана відвідала заняття досвідченого учителя школи Prestrud Skole, а також, заняття здобувача ОС «Бакалавр» 2-го року навчання, проведеного в рамках практичної підготовки студентів HOGSKOLEN I INNLANDET на базі Prestrud Skole.

Вивчивши досвід обох закладів, і, маючи можливість бути залученою в освітній процес, виявлено відмінності освітньої системи у Норвегії з системою освіти в Україні та простежено позитивний вплив новітніх підходів до навчання та виховання на становлення і розвиток музичних здібностей та творчого мислення у дітей шкільного віку, а також, сприятливий вплив на їхню соціалізацію та ментальне здоровʼя.

Пресцентр УДПУ