Система моніторингу – одна з форм підвищення якості освіти, яка передбачає збір, опрацювання та поширення інформації про освітню діяльність університету, що забезпечує неперервне відстеження її стану і прогнозування розвитку.