Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – провідний заклад вищої освіти європейського рівня на Черкащині, який забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних спеціальностей.

Університет очолює Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

До складу університету входять 11 факультетів та 1 навчально-науковий інститут:

 • факультет фізики, математики та інформатики
 • історичний факультет;
 • факультет дошкільної та спеціальної освіти;
 • факультет іноземних мов;
 • факультет мистецтв;
 • факультет інженерно-педагогічної освіти;
 • факультет: соціальної та психологічної освіти;
 • факультет філології та журналістики;
 • факультет фізичного виховання;
 • факультет початкової освіти;
 • природничо-географічний факультет;
 • інститут економіки та бізнес-освіти;

У структурі університету функціонує відокремлений підрозділ – Канівський коледж культури і мистецтв.

Матеріально-технічна база університету включає: 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, два комфортабельні студентські гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку з фондом близько 500 тис. примірників, сучасні читальні зали, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, у всіх корпусах та гуртожитках студенти мають вільний доступ до мережі Інтернет.

Освітній процес в університеті забезпечують 38 кафедр. Науково-педагогічний потенціал університету на сьогодні складає 494 штатних працівників, зокрема, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік Академії будівництва та архітектури,  академік Академії економічних наук України, 67 докторів наук та 305 кандидатів наук. У складі науково-педагогічних працівників університету народний артист України, майстри спорту України міжнародного класу, лауреати міжнародних конкурсів та державних премій.

Високий статус нашого університету підтверджується численними здобутками співробітників університету, досягнення яких відзначено почесними званнями «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», понад 80 відмінників освіти України, близько 60 працівників нагороджено орденами, медалями, нагрудними знаками та іншими державними і відомчими нагородами.

На денній та заочній формах навчання вищу освіту здобувають понад 8000 студентів (за першим (бакалаврським) рівнем – 40 спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 35 спеціальностей). Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими спеціальностями, здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади вищої освіти.

Організація освітнього процесу здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС), активно впроваджується дистанційне навчання. Студенти мають можливість пройти військову підготовку на базі Одеської військової академії, Сумського державного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та отримати первинне офіцерське звання.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має значний досвід інклюзивного навчання. З метою соціальної та освітньої інтеграції студентської молоді з інвалідністю діє Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів».

Практична підготовка фахівців залежно від спеціальності реалізується у державних та приватних закладах освіти різних типів, закладах соціальної сфери, оздоровчих таборах, виробничих підприємствах в регіоні та закордоном тощо.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність.

В університеті створена потужна наукова інфраструктура, яка включає: 4 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування (НАПН та МОН України), 2 міжнародні культурно-освітні центри, 17 науково-методичних та освітніх центрів, 27 науково-дослідних лабораторій, які співпрацюють із галузевими лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України та НАН України, 13 наукових шкіл. Університет є засновником 7 наукових фахових видань (категорії Б) з економічної (1), педагогічної (5), філологічної (1) галузей знань; діють аспірантура (6 спеціальностей) і докторантура (5 спеціальностей); спеціалізована вчена рада. Науковці університету активно займаються патентно-ліцензійною діяльністю.

Щороку студентська молодь УДПУ здобуває перемоги на міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини підтримує широкі міжнародні зв’язки із закордонними закладами освіти, науки та культури всього світу. Сьогодні діє 56 угод про співпрацю із зарубіжними освітніми закладами, організаціями та товариствами. Зокрема, угоди в освітньому та науковому напрямах укладено із 42 закордонними закладами освіти. В університеті реалізуються проекти академічної мобільності «Mobile+3», «Mobile+2», програма «Erasmus+», а також програми подвійного дипломування, орієнтовані на підтримку ініціатив у галузях освіти, культури та спорту.

Виховна робота. В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює більше 70 різних гуртків, клубів за інтересами, студій дозвілля, творчих колективів, 13 з яких мають почесне звання «народний».

Студентські лідери є членами Вченої ради та ректорату, а також членами вчених рад факультетів та інституту.

В університеті створено унікальний у своєму роді Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», студентську соціально-психологічна службу, Молодіжний центр «START», Skills Hub для учнівської та студентської молоді, Центр новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem».

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є осередком розвитку спорту та спортивно-масової роботи в місті та регіоні, при спортивному клубі функціонує близько 20 оздоровчих секцій. До послуг студентів спортивні та тренажерні зали, кваліфіковані тренери.

Збірні команди університету беруть участь у всіх змаганнях університету, міста, області, України, успішно виступають та перемагають на чемпіонатах України, Європи та світу.

Нагороди та рейтингові показники.

Кілька років поспіль Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером вступної кампанії серед закладів вищої освіти Черкащини та стабільно входить у першу сотню найкращих закладів вищої освіти.

У рейтингу Top Universities in Ukraine університет займає 49 місце серед 185 українських ЗВО.

У рейтингу Ranking Web of Universities від Webometrics, що визначає місце ЗВО відповідно до ступеня представлення його діяльності в Інтернет-просторі у 2023 році університет зайняв 116 місце серед 312 українських ЗВО та 10376-е місце серед світових ЗВО.

В академічному рейтингу закладів вищої освіти України «ТОП-200 Україна» у 2023 році Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини посів 101 місце, а в консолідованому рейтингу займаємо 142 місце.

Університет входить до 2-х світових рейтингів: QS World University Rankings та Times Higher Education 1001+ місце (THE) у двох напрямках: world university rankings (рейтинг освіти) як репортер та impact rankings (рейтинг цілей сталого розвитку).

На міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», «Освіта та кар’єра», «WorldEdu» УДПУ імені Павла Тичини отримав Гран-прі у номінаціях: «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості», «Інноваційні технології профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування випускників закладів освіти», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Лідер міжнародної діяльності», «Розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти»; золоті медалі у номінаціях «STEM-навчання як освітній ресурс ХХІ століття», «Комплексна підтримка дитини з особливими потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики».

Університет гарантує якісну освіту, навчання, стажування та практику за кордоном, активне студентське життя та комфортні умови.

Наш випускник є конкурентоспроможним на ринку професій.

Запрошуємо до сучасного, мобільного та успішного університету, навчатись у якому престижно і цікаво.

Адреса:

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна;

тел./факс (04744): 3-45-82

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://udpu.edu.ua